Intel Core Ghz

Série > Xeon

  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5680 3,33 Ghz Sans Ihs Six Core Pro Mac 4,1 (2009) (matched Pair)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(pour Paire)
  • 2x Intel Xeon X5680 3,33 Ghz Sans Ihs Six Core Pro Mac 4,1 (2009) Matched
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Six Core Pour Mac Pro 5,1 (2010-2012)(matched Pair)
  • 2x Intel Xeon X5690 3,46 Ghz Sans Ihs Six Core Matched Paire Mac Pro 4,1 (2009)